chastens ادویه کرگدن درمانی میلیون استفاده

chastens: ادویه کرگدن درمانی میلیون استفاده قیمتی ترین گران ترین ارزشمندترین

گت بلاگز اخبار اجتماعی معرفی سامانه عضویت طرح ترافیک تازه تا آخر اسفند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از معرفی سامانه ثبت اطلاعات خودرویی شهروندان تهرانی تا آخر اسفند خبر داد. 

معرفی سامانه عضویت طرح ترافیک تازه تا آخر اسفند

معرفی سامانه عضویت طرح ترافیک تازه تا آخر اسفند

عبارات مهم : معرفی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از معرفی سامانه ثبت اطلاعات خودرویی شهروندان تهرانی تا آخر اسفند خبر داد.

محسن پورسیدآقایی در گفت وگو با ایسنا، در مورد آخر معرفی سامانه ای جهت عضویت شهروندان تهرانی در طرح ترافیک تازه پایتخت، گفت: امسال عضویت عمومی نداریم و تنها ساکنین محدوده و افرادی که از تخفیف استفاده می کنند می بایست اطلاعات خود را در یک سامانه ثبت کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک 40 هزار سهمیه جهت مردم عادی در نظر گرفته شده است که این افراد می بایست یک بار اطلاعات خودروی خود را در سامانه وارد کنند تا هر بار که می خواهند به محدوده وارد شوند مجبور نشوند اطلاعات ارزش را وارد کنند، گفت: با این حال تا آخر اسفند ماه سامانه ای جهت ثبت اطلاعات شهروندان معرفی می شود.

معرفی سامانه عضویت طرح ترافیک تازه تا آخر اسفند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه این سامانه تا آخر اسفند ماه معرفی می شود، گفت: در طرح ترافیک فعلی نیز معمولااجرای طرح، از اول اردیبهشت ماه شروع می شد و در طرح تازه نیز بعد از معرفی سامانه، فروردین ماه به افراد مهلت داده می شود که اطلاعات خود را وارد سامانه کنند و بعد از تکمیل اطلاعات طرح اجرایی می شود.

واژه های کلیدی: معرفی | تهرانی | ترافیک | اطلاعات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog